اخبار و پیامهای مشاوران و کارشناسان کاریابی و اطلاعات قابل توجه کارجویان مشاوره تخصصی: تنها راه بكارگیری افراد متناسب باتوان,روحیه,تخصص و جلوگیری از هرز انرژی فرد و جامعه است.
با تشکر از انتخاب این مرکز به اطلاع می رساند که این موسسه با برخورداری از کادر مدیریتی و کارشناسی متخصص و با تجربه در زمینه های مربوط به شناخت شرایط و ویژگی های لازم برای فرصت های شغلی و شرایط و ویژگی های کارجو و توانائی های علمی و تجربی کامل در جهت تطبیق شغل با شاغل این امکان را برای کارجویان فراهم می آورد که کارجو در زمینه مورد علاقه و مورد توان و تخصص خود و در زمان کمتری بکار گمارده شود. و با قرار تماس در صورت تطبیق از طرف کاریابی امکان یکسان و بیشتر و کم زحمتی برای دستیابی به اشتغال فراهم می گردد اما میزان تطبیق فرصت های شغلی ایجاد شده با توانائی ها و خواسته های شما تنها عامل زمانی در معرفی یا بکار گماری شما میتواند باشد.
لذا خواهشمند است بعد از ثبت نام از تماس یا مراجعه مستقیم خودداری فرمائید.

قابل توجه آقایان و خانمهای در مرحله انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی و دانشگاهی:

با توجه به اهمیت رشته تحصیلی در دستیبابی به فرصتهای شغلی و تعیین مسیر زندگی قبل از تعیین رشته از مشاوره کارشناسان این مرکز بهره مند شوید

 طرح بکارگیری شاگرد بر اساس استاد شاگردی:

بر اساس طرح آموزش استاد شاگردی نوین، بیمه حوادث مدنی کلیه شاگردان در طی اجرای دوره آموزشی (نظیر کارآموزان مراکز آموزش

فنی و حرفه‌ای) الزامی است.

شیوه‌نامه اجرایی طرح آموزش به روش استاد شاگردی نوین از سوی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی تصویب و برای اجرا به سازمان

 آموزش فنی وحرفه‌ای کشور ابلاغ شد

براین اساس مواد این شیوه‌نامه در ۱۴ ماده و یک تبصره به شرح زیر است.

ماده ۱ـ اهداف

این طرح با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری‌های روز و همچنین استمرار و تثبیت مشاغل موجود و

مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خانگی و سنتی با استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در توسعه آموزش‌های مهارتی و در اجرای

سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران و نیز

ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه برای استفاده از ظرفیت‌های آموزشی محیط کار واقعی و در راستای اجرایی نمودن سند راهبردی مهارت

و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توسعه الگوهای آموزشی و با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری که سال جاری را

به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده‌اند با اهداف زیر اجرا می‌شود:

۱ـ۱ـ کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی و آماده‌سازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی.

۱ـ۲ـ ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای معطوف به نیازهای بازار کار.

۱ـ۳ـ ایجاد انگیزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده محیط کار واقعی.

۱ـ۴ـ هماهنگ نمودن آموزش‌های مهارتی و روزآمد کردن استانداردهای آموزشی با تحولات فنی بازار کار.

۱ـ۵ـ حرکت به سمت برقراری عدالت در آموزش‌های مهارتی در مناطقی که امکان ایجاد مراکز آموزشی مقدور نمی‌باشد.

۱ـ۶ـ حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری‌های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ بخش‌های غیردولتی در ارائه آموزش‌های مهارتی.

۱ـ۷ـ حفظ و تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی.

ماده ۲ـ تعاریف

در این شیوه‌نامه منظور از سازمان و اداره کل به ترتیب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان

مربوطه می‌باشد.

۲ـ۱ـ شاگرد

فردی است که برای کسب مهارت‌های لازم در یک شغل با رضایت و اختیار کامل خود و در مورد اشخاص زیر ۱۸ سال با اطلاع و رضایت

کتبی ولی با نظارت سازمان و مطابق مقررات آموزشی آن در کارگاه مربوطه (که به عنوان کارگاه آموزشی تحت نظارت سازمان می‌باشد)

براساس شیوه‌نامه اجرایی این طرح مشغول آموزش می‌شود.

۲ـ۲ـ استادکار

فردی است که تجربه، توان فنی، شغلی و مهارتی وی مورد تأیید صنف یا صنعت بوده و صلاحیت عمومی وی به تأیید اداره کل رسیده و در

کارگاه مربوطه شاغل می‌باشد.

۲ـ۳ـ کارگاه

مکانی است که ضمن تولید محصول و یا ارائه خدمت تحت نظر یک صنف و یا صنعت، آموزش به روش این طرح صورت می‌گیرد.

۲ـ۴ـ آموزش به روش استاد ـ شاگردی نوین

یکی از روش‌های آموزش فنی و حرفه‌ای است که طی آن شایستگی‌های مربوط به یک شغل از استادکار به شاگرد طی یک دوره آموزش در

محل اشتغال استادکار منتقل می‌گردد.

ماده ۳ـ شرایط شاگرد

۳ـ۱ـ شاگرد علاقه‌مندی و تمایل خود را کتباً اعلام نماید.

۳ـ۲ـ سن شاگرد حداقل ۱۵ سال باشد.

۳ـ۳ـ تابعیت ایرانی داشته باشد (در مورد اتباع بیگانه مطابق قوانین جاری مملکتی عمل خواهد شد).

۳ـ۴ـ توانایی لازم متناسب با آموزش موردنظر را داشته باشد.

ماده ۴ـ شرایط استادکار

۴ـ۱ـ حداقل دارای پنج سال و در صورت داشتن گواهینامه مهارت دارای سه سال سابقه کار (در همان شغل) باشد.

۴ـ۲ـ حسن شهرت وی مورد تأیید صنف مربوطه باشد.

۴ـ۳ـ صلاحیت عمومی و توانمندی وی برای انتقال مطالب به شاگردان به تأیید اداره‌کل برسد.

ماده ۵ـ شرایط آموزش به روش استاد ـ شاگردی نوین

۵ـ۱ـ آموزش بایستی در کارگاه تعیین شده و در ساعات فعالیت عادی کارگاه اجرا گردد.

۵ـ۲ـ آموزش بایستی مطابق تمام یا بخشی از استاندارد آموزشی سازمان صورت گیرد. برای مشاغل فاقد استاندارد، سازمان با مشارکت

متخصصین صنف یا صنعت نسبت به تهیه و تدوین استاندارد اقدام می‌نماید.

۵ـ۳ـ زمان آموزش بایستی حداقل دو برابر زمان مندرج در استانداردهای آموزشی و تا سقف ۲ سال باشد. بدیهی است مدت زمان اجرای

دوره در این بازه زمانی به توافق طرفین (استادکار و شاگرد) بستگی دارد.

۵ـ۴ـ آموزش بایستی در حد امور متناسب با آن شغل باشد.

۵ـ۵ـ شاگرد جزء کارگران فعلی کارگاه مزبور نباشد (احراز آن براساس آخرین لیست واریز حق بیمه و یا آخرین گزارش تأمین اجتماعی

صورت می‌گیرد).

۵ـ۶ـ شاگرد در پایان دوره به آزمون‌های مربوطه معرفی می‌شود.

۵ـ۷ـ بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح

تصریح می‌گردد.

۵ـ۸ـ جنسیت استادکار و شاگرد بایستی یکسان باشد.

۵ـ۹ـ استادکار حین اجرای این طرح اجازه کاهش تعداد کارگران مشمول بیمه تأمین اجتماعی را ـ نسبت به زمان قبل از اجرای طرح ـ ندارد.

۵ـ۱۰ـ به جهت آموزشی بودن طرح هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.

ماده ۶ـ شرایط کارگاه و تجهیزات آموزشی آن

۶ـ۱ـ کارگاه دارای پروانه کسب با بهره‌برداری معتبر باشد.

۶ـ۲ـ کارگاه فضای مناسب برای آموزش شغل مربوطه مورد تأیید اداره کل را داشته باشد.

۶ـ۳ـ دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه رعایت شده باشد.

۶ـ۴ـ کارگاه محل آموزش مستقل از محل سکونت باشد (به جز مشاغل خانگی دارای مجوز فعالیت)

۶ـ۵ـ دستگاه‌ها و تجهیزات کارگاه متناسب با نوع شغل آموزشی باشد.

ماده ۷ـ وظایف استادکار

۷ـ۱ـ رعایت سرفصل‌های آموزشی براساس استاندارد شغل.

۷ـ۲ـ ثبت حضور و غیاب شاگرد در دفتر مخصوص برای بررسی توسط نماینده صنف یا اداره کل.

۷ـ۳ـ معرفی شاگرد برای آزمون پایان دوره به مرکز معین اداره کل بلافاصله بعد از پایان دوره.

۷ـ۴ـ تکمیل و تحویل اسناد، مدارک و فرم‌های ارایه‌شده از تشکل صنفی یا صنعتی در خصوص شاگردان.

۷ـ۵ـ همکاری با عوامل معرفی‌شده از طرف اداره کل و تشکل‌های صنفی یا صنعتی مربوطه در خصوص اجرای آموزش.

۷ـ۶ـ رعایت تمام مفاد قراردادهای آموزشی مربوط به طرح منعقدشده بین استادکار و شاگرد (یا ولی وی).

۷ـ۷ـ همکاری در اخذ آزمون‌های کتبی و عملی پایان دوره آموزشی.

۷ـ۸ـ اعلام ترک دوره شاگرد به تشکل‌های صنفی، صنعتی و اداره کل مربوطه.

۷ـ۹ـ توانمندسازی شاگرد در مهارت‌های کسب و کار به همراه مهارت‌های شغلی (از جمله بازاریابی، فروش، امور بانکی و اخلاق حرفه‌ای)

در حد متعارف شغل مربوطه و رعایت کرامت انسانی.

۷ـ۱۰ـ خودداری از محول نمودن آموزش به دیگران.

ماده ۸ـ وظایف شاگرد

۸ـ۱ـ شاگرد تا آخر مدت قرارداد آموزشی موظف به اجرای قرارداد طرح خواهد بود.

۸ـ۲ـ شاگرد باید طبق برنامه آموزشی تعیین شده توسط استادکار در محل آموزش حاضر شود.

۸ـ۳ـ شاگرد در صورت غیبت (به علت بیماری و…) موظف است مراتب را در اسرع وقت به همراه اسناد و مدارک مربوطه به استادکار

 اطلاع دهد.

۸ـ۴ـ شاگرد باید کلیه مقررات انضباطی، ایمنی و آموزشی کارگاه را رعایت کند.

۸ـ۵ـ شاگرد باید در آزمون‌های پایان دوره شرکت کند.

ماده ۹ـ وظایف مشترک استادکار و شاگرد

۹ـ۱ـ عدم اجبار به امور غیر آموزشی از جمله ضمانت، شهادت، شراکت، معامله و

۹ـ ۲ـ امانت‌داری، تلاش حداکثری برای حفظ جان، مال، تجهیزات و مواد مصرفی طرفین.

۹ـ۳ـ رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی.

۹ـ۴ـ ارائه اطلاعات لازم به اولیاء، مرکز آموزشی، تشکل صنفی و صنعتی مربوطه برای اجرای بهینه دوره و حفظ مطلوبیت محل اجرای

 طرح.

۹ـ۵ـ طرفین در صورت توافق برای توقف اجرای دوره آموزشی لازم است مراتب را کتباً حداکثر ۱۵ روز بعد از توقف اجرای دوره آموزشی

 به اداره کل، تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه اعلام نمایند.

تبصره: مرجع رسیدگی به اختلافات آموزشی استادکار و شاگرد، تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه،

شاگرد به مراکز آموزشی اداره کل معرفی می‌گردد.

ماده ۱۰ـ وظایف سازمان و اداره کل

۱۰ـ۱ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص صدور مجوز برای آموزش به روش استاد ـ شاردی نوین.

۱۰ـ۲ـ اخذ آزمون کتبی و عملی پایان دوره و صدور گواهینامه مطابق استاندارد آموزشی با تأییدیه برای قبول‌شدگان.

۱۰ـ۳ـ تدوین استاندارد برای دوره‌های آموزشی فاقد استاندارد.

۱۰ـ۴ـ نظارت بر اجرای دوره‌های آموزشی.

۱۰ـ۵ـ صدور کارت شناسایی برای شاگرد و استادکار.

۱۰ـ۶ـ برگزاری دوره آموزشی روش و فنون تدریس و ارتقا» مهارت برای استادکاران قبل از شروع دوره آموزشی (در صورت لزوم).

۱۰ـ۷ـ استفاده از استادکاران به عنوان آزمونگر و طراح سؤالات آزمون‌های کتبی و عملی شغل مربوطه (در صورت لزوم).

۱۰ـ۸ـ تحت پوشش بیمه حوادث مدنی قرار دادن کلیه شاگردان در طی اجرای دوره آموزشی (نظیر کارآموزان مراکز آموزش فنی و

حرفه‌ای).

۱۰ـ۹ـ برگزاری دوره توجیهی برای شاگردان قبل از شروع آموزش و تبیین اهمیت اجرای طرح (در صورت ضرورت).

۱۰ـ۱۰ـ طراحی و به کارگیری سامانه یارانه‌ای مناسب برای شناسایی، ثبت‌نام، بررسی، معرفی و سایر مراحل اجرایی طرح به منظور

تسهیل امور متقاضیان و دستگاه های دست‌اندرکار طرح.

۱۰ـ۱۱ـ محدوده مشاغل مشمول این طرح با توجه به شرایط بومی هر استان توسط کمیته راهبری طرح تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۱ـ‌کمیته راهبری طرح

نمایندگان مجلس در طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران جویای کار، با پرداخت حداقل معیشت برای افراد جویای کار موافقت کردند.
کد خبر: ۴۰۱۲۵۳تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ – ۱۳:۲۸ – ۱۸ May 2014
نمایندگان مجلس در طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران جویای کار، با پرداخت حداقل معیشت برای افراد جویای کار موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یک‌شنبه خانه ملت) طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بیکار مشمول بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود، متقاضی کار است.

مجلس مقرر کرد، بیکار متقاضی کار موضوع فصل دوم این قانون، فرد ذکوری است که به سن ۲۵ سالگی رسیده و یا فرد اناثی است که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خودسرپرست است و حرفه یا مهارتی دارد که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده است و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و حداقل به مدت یک سال پیگیر اشتغال خود باشد و پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای او الزامی نیست.                مژده:شبکه public(کانال)مرکز مشاوره شغلی و کاریابی پویا راه اندازی شد جهت پیوستن واستفاده بعد از به روزرسانی تلگرام خویش لینک زیر را فعال نماییدhttps://telegram.me/karyabipooya