?افزایش ۱۰۰ هزار تومانی ( ۱۴ درصدی ) حداقل دستمزد کارگران در سال آینده

شورای عالی کار پس از مذاکرات ۷ ساعته در بامداد امروز چهارشنبه اعلام کرد

– حداقل مزد کارگران درسال ۹۵ روزانه   ۲۷  هزار تومان تعیین شد

– حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵ ، ماهانه ۸۱۲ هزار تومان تعیین شد

این رقم برای سال ۹۲ ماهانه ۷۱۲ هزار تومان بود

photo_2016-06-26_13-19-42