✅ نحوه محاسبه جریمه لیست وتاخیرحق‎بیمه تامین اجتماعی:

با توجه به ماده ۱۱قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور،جریمه در تامین اجتماعی به دو گونه است:

۱- جریمه عدم ارسال لیست
۲- جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه

در صورتی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر در قانون(هر ماه حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد)و در مورد فعالیتهایی که مهلت ارسال لیست پرداخت حق بیمه آنان از یک ماه به ۲ماه افزایش یافته خودداری نماید، بر اساس قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان مشمول جریمه تاخیر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خواهند بود.

?درصورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه ۲درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد. ضمنا جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد. در خصوص بدهی های مطرح شده در هیات های تشخیص مطالبات وتجدیدنظر،تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.

?جریمه تاخیر لیست نیز به میزان ۱۰درصد و دریک نوبت بر جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود. این وضعیت زمانی روی می دهد که:

الف)کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل ۱۰درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری)برای یک بار به وی تعلق می گیرد.

ب)چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه ۱۰درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.

ج)درکارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار ۱۰درصدجریمه تعلق می گیرد.

?توجه:چنانچه کارفرما قبل از صدور برگ لازم اجراء(اجراییه)نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از۴۰درصد بخشودگی جرایم برخودار می گردند.

 


 

 

✅سازمان تامین اجتماعی قم اقدام به انتشار فرم‌های نمونه ومورد استفاده مراجعان این سازمان نموده است.

? فرم‌های قابل دسترسی :

?فرم ادعای سابقه
?اعتراض به میزان حق بیمه
?جمع آوری سوابق و ارسال پرونده فنی
?نمونه مهر و امضاء کارفرما
?تقاضای بازنشستگی کارگر توسط کارفرما
?درخواست تقسیط بدهی
?تعهدنامه فرزندان اناث/ ذکور جهت برخورداری از حمایت های درمانی
?فرم گزارش اعلام حادثه
?فرم درخواست احتساب خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی
?فرم درخواست احتساب خدمت نظام وظیفه بیمه شدگان مشمول ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی
?فرم درخواست بازرسی از سوی کارفرما مبنی بر ترک کار کارگر
?فرم درخواست بازرسی کارگران از کارگاهی که در آن مشغول کار هستند
?فرم درخواست بازرسی کارفرما مبنی بر داشتن کارگر
?فرمهای شماره یک و دو و سه ابلاغ الکترونیک ویژه کارفرمایان
?فرم درخواست بازنشستگی بر اساس ماده ۷۶
?فرم درخواست بازنشستگی بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه(۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه)
?فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان
?فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان موضوع قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر پرداخت کرده اند(بخشنامه ۶۵/۱ مستمری ها)
?فرم درخواست بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور
?فرم درخواست جمع آوری سابقه
?فرم ثبت نام متقاضیان بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
?فرم درخواست بررسی اطلاعات سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
?تعهدنامه بیمه کارگران ساختمانی
?فرم درخواست صدور دفترچه المثنی بیمه شدگان
?درخواست صدور دفترچه درمانی برای همسر و فرزندان
?فرم راهنمای مراحل اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار
?فرم پرسشنامه اولیه نامنویسی(جمع آوری اطلاعات کلی بیمه شده )
?فرم تصحیح نام و مشخصات بیمه شده توسط کارفرما
?مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و اخذ کد/شماره کارگاهی
?فرم تعهدنامه ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی مربوط به اشخاص حقیقی
?تعهدنامه ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق اینترنتی
?فرم نمونه امضاء و آگاهی از ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی
?فرم درخواست کارفرما جهت تقسیط بدهی  ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور

⭕️ جهت دریافت این نمونه فرمها به این لینک مراجعه فرمایید:

http://www.tamin.ir/News/Item/8739/64/8739.html