فرصت های شغلی آقایان                 تاریخ:۹۵/۰۷/۰۶

 لینک کانال کاریابی در:   تلگرام:karyabipooya    اینستاگرام:karyabi-pooya
 

     

 کد  فرصت شغلی  تحصیلات و رشته  مهارت  تجربه  سن و تاهل  ساعات کار اضافه کار  بیمه  حقوق  سرویس  منطقه  فعالیت محل
۶۵۵۳ اپراتور cnc باشد -۳۵ ۶٫۵۰ – ۱۸٫۳۰ دارد دارد ق.کار دارد شهرک رجایی تولیدی
۶۵۳۳ فرزکار و جوشکار ساده دیپلم ۱ سال -۳۵ ۶٫۳۰ – ۱۴ و ۱۵ –  ۲۳ دارد دارد ق.کار برای شیفت شب جاده آذرشهر صنعتی
۶۵۴۹ کارگر ساده   -۲۶ مجرد ۷ – ۱۵ و ۱۵ – ۲۳ در صورت نیاز دارد ق.کار دارد حوالی نمایشگاه تولیدی
۶۵۴۱ فرج کار باشد ۲۵ الی ۳۵ ۷ – ۱۹ دارد دارد ق . کار دارد شهرک رجایی صنعتی
 ۶۵۸٫۴ کنترل کیفی باشد -۳۵ ۸ – ۱۸ ۲ماه بعد ق.کار هزینه ایاب و ذهاب جاده آذرشهر تولیدی
۶۵۴۷٫۱ پرسکار دیپلم و بالاتر حداقل ۳ سال ۸٫۳۰ – ۱۷ ۱ ماه بعد ق.کار دارد جاده اهر تولیدی
 ۶۵۵۴ کارگری کمک انبار دیپلم ترجیحا ۸ – ۱۷ در صورت نیاز دارد ق . کار دارد رجایی تولیدی
۶۵۳۶ فروشنده فوق دیپلم ترجیحا ۲۵ – ۴۵ ۱۰ – ۱۴ و ۱۶ – ۲۰ دارد دارد ق.کار حوالی پلیس راه و داخل شهر تولیدی
 ۶۵۴۶ جوشکار و تراشکار  باشد -۲۵ مجرد ۸ – ۱۷ در صورت نیاز ۱ ماه بعد ق.کار دارد جاده صوفیان تولیدی
۶۵۵۵ کارگر ساده سوم راهنمایی و بالاتر کارت پایان خدمت –   -۳۵ ۶٫۳۰ – ۱۴٫۳۰ و ۱۴٫۳۰- ۲۲٫۳۰ و ۲۲٫۳۰ – ۶٫۳۰ دارد ۱ ماه بعد ق.کار دارد حوالی پلیس راه تبریز – میانه بافندگی
۶۵۵۰ راننده لیفتراک گواهینامه پایه دو ترجیحا -۳۵ ۷٫۳۰ – ۱۹٫۳۰ دارد دارد ق.کار دارد حوالی پلیس راه تبریز – میانه پخش
۶۵۵۲٫۱ مهندسی مکانیک فوق دیپلم ۱ سال -۳۵ ۸ – ۱۶ و ۱۶ – ۲۴ دارد دارد ق.کار دارد شهرک سرمایه گذاری تولیدی
۶۵۵۱ بازاریابی ۸ – اتمام کار دارد ق.کار حوالی بستنی وحید پخش
۶۵۴۷٫۳ جوشکار دیپلم و بالاتر حداقل ۳ سال ۸٫۳۰ – ۱۷ ۱ ماه بعد ق . کار دارد جاده اهر تولیدی
۶۵۴۷٫۴ نقاشی صنعتی دیپلم و بالاتر حداقل ۳ سال ۸٫۳۰ – ۱۷ ۱ ماه بعد ق . کار دارد جاده اهر تولیدی
۶۵۲۹ کارگر ساده دیپلم -۳۰ ۸ – ۱۸ ۳ ماه بعد ق . کار دارد جاده آذرشهر صنایع غذایی
 ۶۵۴۸ تراشکار ماهر باشد ۷ – ۱۵ ۳ ماه بعد ق.کار دارد سلیمی صنعتی
۶۵۳۱ حسابرسی لیسانس حسابداری باشد ق . کار در صورت نیاز دارد ق.کار دارد جاده آذرشهر مواد غذایی
 ۶۵۴۰ بازاریابی لیسانس روابط عمومی-پایان خدمت-گواهینامه-پذیرفتن ماموریت خارج از شهر باشد ۸ – ۱۶٫۳۰ دارد ق.کار+ حق ماموریت دارد حوالی پلی راه تبریز-میانه صنعتی
۶۵۴۲٫۱ اپراتور خط تولید فنی لوله کشی و ریخته گری باشد -۳۰ ۸ – ۱۶ در صورت نیاز دارد ق.کار دارد شهرک سلیمی تولید قطعات خودرو
 ۶۵۴۳ کنترل کیفی لیسانس مکانیک ( ساخت و تولید) باشد -۳۵ ۷ – ۱۹ دارد دارد ق.کار هزینه ایاب و ذهاب شهرک رجایی صنعتی
۶۵۴۲٫۲ مدیریت بازرگانی لیسانس آشنا به زبان ۶ سال ۸ – ۱۶ در صورت نیاز دارد ق . کار دارد شهرک سلیمی تولید قطعات خودرو
۶۵۴۴ راننده و تحویل دار کامیونت دیپلم و بالاتر داررای کارت هوشمند و کارت سلامت باشد -۳۵ ۷٫۳۰ – ۱۵٫۴۰ دارد ق . کار+پورسانت+حق نهار+حق سرپرستگی هزینه ایاب و ذهاب حوالی میدان بسیج پخش
 ۴۸۷۲ حسابدار فوق دیپلم و بالاتر آشنا به نرم افزار سپیدار و همکاران سیستم باشد ۱۰ – ۱۸ دارد ق.کار داخل شهر فروشگاه
۶۵۳۴ کارگر ساده سیکل به بالا انبر و رد و بدل کردن قطعات ترجیحا ۸ – ۱۵٫۲۰ و ۱۵ – ۲۲٫۲۰ در صورت نیاز دارد ق.کار هزینه ایاب و ذهاب جاده آذرشهر آهنگری
۶۵۵۲٫۲ نگهبنی دیپلم باشد -۳۵ ۸ – ۱۸ دارد دارد ق.کار دارد شهرک سرمایه گذاری تولیدی
۶۵۳۷٫۱ صنایع لیسانس فارق التحصیل دانشگاه سراسری حداقل ۱سال -۳۵ ۷ – ۱۶ دارد دارد ق.کار داخل شهر صنعتی
۶۵۳۷٫۲ حسابداری فوق دیپلم حسابداری حداقل ۱سال -۳۵ ۷ – ۱۶ دارد دارد ق.کار داخل شهر صنعتی
 ۶۵۳۸ برنامه ریزی تعمیرات لیسانس باشد -۳۰ ۸ – ۱۶ در صورت نیاز دارد ق.کار+نهار دارد حوالی پلیس راه تولیدی