فرصت های شغلی خانمها                تاریخ:۹۵/۰۷/۰۸

 لینک کانال کاریابی در:   تلگرام:karyabipooya    اینستاگرام:karyabi-pooya
 
 

 

 کد  ف.ص  تحصیلات و رشته  مهارت  تجربه  سن و تاهل ساعات کار اضافه کاری  بیمه  حقوق  سرویس  منطقه  فعالیت محل
۴۸۷۲ حسابدار فوق دیپلم و بالاتر نرم افزار سپیدار و همکاران سیستم باشد ۱۰ – ۱۸ دارد ق.کار داخل شهر فروشگاه
 ۴۸۷۳٫۱ نقشه کشی صنعتی لیسانس مسلط به catia حداقل ۱ سال مجرد ۸٫۳۰ الی ۱۷ ۱ ماه بعد ق.کار دارد جاده اهر تولیدی
۴۸۵۴٫۱ آشپز ۳ سال ۸٫۳۰ – ۱۵ و ۱۵ – ۲۲٫۳۰ ۱ ماه بعد ۹۰۰۰۰۰ داخل شهر آشپزخانه صنعتی
 ۴۸۵۴٫۲ کارگر ساده -۳۵ ۸٫۳۰ – ۱۵ و ۱۵ – ۲۲٫۳۰ ۱ ماه بعد ۷۵۰۰۰۰ داخل شهر آشپزخانه صنعتی
۴۸۷۹ مدیر فروش لیسانس روابط عمومی بالا – ظاهری متناسب ۸ – ۱۶ دارد ق.کار شهرک سلیمی فروش
 ۴۸۵۴٫۳ پشت کانتر -۳۵ ۱۲ – ۱۵ و ۱۹ – ۲۱٫۳۰ ۱ ماه بعد ۷۵۰۰۰۰ داخل شهر آشپزخانه صنعتی
 ۴۸۷۳٫۲ منشی( تلفنچی) فوق دیپلم و بالاتر روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر حداقل ۱ سال مجرد ۸٫۳۰ – ۱۷ ۱ ماه بعد ق.کار دارد جاده اهر تولیدی
۴۸۸۰ امور دفتری لیسانس روابط عمومی – مسلط به انگلیسی و کامپیوتر کار بلد ۸٫۳۰ – ۱۷٫۳۰ ۱ ماه بعد ق . کار دارد حوالی کافی شاپ واردات و صادرات
 ۴۸۵۱ فروشنده دیپلم و بالاتر روابط عمومی بالا ترجیحا ۲۴ – ۳۵ ۸٫۳۰ – ۲۱ دارد ۲ماه بعد ق . کار داخل شهر تجاری
 ۴۸۵۸ امور دفتری فوق دیپلم آشنا به کامپیوتر باشد ۲۵ – ۳۵ ۸ – ۱۶ در صورت نیاز دارد ق . کار + مزایا داخل شهر پیمانکاری
 ۴۸۵۲ بازرگانی و بازاریابی تلفنی لیسانس بازرگانی مسلط به زبن انگلیسی-روابط عمومی بالا-آشنا به کامپیوتر ۳سال مجرد ۸ – ۱۷٫۳۰ دارد ۱ماه بعد ق . کار + نهار داخل شهر بازرگانی
۴۸۶۴ امور دفتری دیپلم به بالا روابط عمومی بالا – تایپ سریع- مسلط به فارسی بدون لهجه -۳۰ مجرد ۸ – ۱۸ ۲ماه بعد ق . کار دارد جاده صوفیان صنعتی
۴۸۴۶ حسابداری لیسانس حسابداری و بالاتر روابط عمومی بالا -۳۰ ۸ – ۱۷ دارد ق . کار+صبحانه+نهار دارد شهرک سلیمی تولیدی
۴۸۶۶ امور دفتری فوق دیپلم مسلط به زبان کامپیوتر و روابط عمومی بالا باشد ۸ – ۱۷ دارد ق . کار+ نهار+ایاب و ذهاب دارد حوالی پلیس راه تبریز – تهران تولیدی
۴۸۶۷٫۱ فروشندگی روابط عمومی بالا باشد -۳۰ مجرد ۹ – ۱۳٫۳۰ و ۱۶٫۳۰ – ۲۱٫۳۰ دارد ۲ ماه بعد ق . کار داخل شهر فروشگاه
 ۴۸۵۹ حسابداری لیسانس حسابداری ۲۷ مجرد ۸٫۳۰ – ۱۶٫۳۰ دارد دارد ۱۰۰۰۰۰۰ دارد حوالی آذرشهر لبنیاتی
 ۶۵۵۶ مدیر فروش لیسانس مدیریت فروش ۱۰ سال -۴۰ متاهل ۸ – ۱۷ دارد توافقی اردبیل فروش
۴۸۷۸ بازاریابی ۸ – اتمام کار دارد ق . کار حوالی بستنی وحید پخش
۴۸۶۵ فروشنده فو دیپلم ترجیحا ۲۵ – ۴۵ ۱۰ – ۱۴ و ۱۶ – ۲۰ دارد دارد ق . کار حوالی مرزداران و داخل شهر تولیدی
۴۸۴۸ خدماتی +۳۰ . متاهل ۸ – ۱۷ در صورت نیاز دارد ق . کار داخل شهر خدماتی رفاهی
 ۴۸۷۰ امور دفتری لیسانس و بالاتر مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر مجرد ۸ – ۱۷ دارد ق . کار داخل شهر صنعتی
۴۸۶۰ حسابرسی لیسانس حسابداری باشد ق . کار در صورت نیاز دارد ق . کار دارد جاده آذرشهر مواد غذایی
 ۴۸۷۴ حسابداری لیسانس حسابداری باشد ۸ – ۱۷ دارد ۳ ماه بعد ق . کار دارد سلیمی تولیدی
 ۴۸۷۵ کارگر ساده سیکل و بالاتر -۲۶ مجرد ۷ – ۱۵ و ۱۵ – ۲۳ در صورت نیاز دارد ق . کار دارد حوالی نمایشگاه تولیدی
۴۸۷۱ مدرس ریاضی لیسانس مرتبط مسلط به زبان انگلیسی ترجیحا +۲۳ یا فول تایم یا ساعتی  دارد یا ق .کار یا ساعتی ۱۲۰۰۰ داخل شهر موسسه علوم
۴۸۶۳ مهندسی لیسانس شیمی کاربردی -۳۵ ۷٫۳۰ – ۱۶٫۳۰ در صورت نیاز دارد ق . کار دارد جاده آذرشهر تولیدی
۴۸۵۵ امور دفتری روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر مجرد ۸ – ۱۶٫۳۰ ۱ ماه بعد ق . کار دارد حوالی پلیس راه تبریز – میانه تولیدی
 ۴۸۶۷٫۲ حسابداری لیسانس حسابداری روزی ۲ ساعت ۵۰۰۰۰۰ داخل شهر فروشگاه
۴۸۵۶ گرافیست فتوشاپ ترجیحا ۸٫۳۰ – ۱۷ در صورت نیاز ۱ ماه بعد ۵۰۰۰۰۰ داخل شهر بازرگانی